Thursday, 30 March 2023, 23:09
lloc: Xarxa Punt TIC
Curs: TIC llar de jubilats (TICgent gran)
Glossari: Adreçes d'internet