Saturday, 3 June 2023, 13:17
lloc: Xarxa Punt TIC
Curs: TIC llar de jubilats (TICgent gran)
Glossari: Adreçes d'internet