Monday, 30 January 2023, 19:11
lloc: Xarxa Punt TIC
Curs: TIC llar de jubilats (TICgent gran)
Glossari: Adreçes d'internet