Tema Nom Descripció
Pàgina Presentació
L’objectiu principal del curs consisteix que l'alumnat assoleixi els coneixements indicats en el nivell Inicial de les competències bàsiques en TIC.
Carpeta Index
0. Operatòria de teclats
1. L'Escriptori
2. Les Finestres
3. Fitxers i Carpetes
4. Sistemes Operatius
5. WordPad
6. Paint
7.Impressió de documents
Fitxer Operatòria de teclats
Abans de començar a treballar amb l'Escriptori hem de tenir en compte una sèrie de conceptes bàsics sobre el teclat
Fitxer El Ratolí
Tema 1 Fitxer 1.1 Escriptori
Fitxer 1.2 Practiquem amb l'escriptori
Fitxer 1.3 Exercicis
Fitxer 1.4 Activitats
Tema 2 Fitxer 2.1 Finestres
Fitxer 2.2 Practiquem amb les finestres
Fitxer 2.3 Activitats
Tema 3 Fitxer 3.1 Fitxers i carpetes
Fitxer 3.2 Practiquem amb els fitxers i les carpetes
Fitxer 3.3 Activitats
Tema 4 Fitxer 4.1 Sistema Operatiu
Fitxer 4.2 Pràctiques amb el Sistema Operatiu
Fitxer 4.3 Activitats
Tema 5 Fitxer 5.1 WordPad
Fitxer 5.2 Practiquem amb WordPad
Tema 6 Fitxer 6.1 Paint
Fitxer 6.2 Practiquem amb Paint
Tema 7 Fitxer 7.1 Impressió de documents
Fitxer 7.2 Exercicis
Fitxer 7.3 Activitats