Curs bàsic sobre els certificats digitals i signatura electrònica, i els seus usos pràctics. Al final de la formació, les persones participants disposaran del seu certificat digital personal (fent especial èmfasi a l'IdCat) i tindran els coneixements necessaris per utilitzar-lo, si així ho desitja, en la realització de tràmits en línia.