L’objectiu principal del curs consisteix que l'alumnat assoleixi els coneixements indicats en el nivell d'Ofimàtica de les competències bàsiques en TIC.