Descobreix l'ordinador

Descobreix els components de l'ordinador
Feu clic a l'enllaç http://www.xarxa-omnia.org/ccbc/manuals/mi%20pc/index.htm per obrir el recurs.