Fòrum: correu, navegador i organitzador

Aquest document presenta les intervencions, dubtes i debats que es varen generar durant l'edició del curs.
Feu clic en l'enllaç Forum_correu_navegador_i_organitzador.pdf per veure el fitxer.