Forum: paquet Open Office

Aquest document presenta les intervencions, dubtes i debats que es varen generar durant l'edició del curs al fòrum sobre el paquet Open Office.
Feu clic en l'enllaç CONTRIBUCIONS_FORUM_OPEN_OFFICE.pdf per veure el fitxer.