Debat grup 2: Característiques d'un lloc web

Aportacions al debat del grup 2 sobre les Característiques d'un lloc web.
Feu clic en l'enllaç debat_grup_2_Caracteristiques_lloc_web.pdf per veure el fitxer.