Normes bàsiques de “Netiquette” i seguretat - Activitats

Feu clic en l'enllaç MOD2-10.4.activitats.pdf per veure el fitxer.