Creació d'entrades al bloc

Feu clic en l'enllaç 5._Creacio_d_entrades.pdf per veure el fitxer.