Guia de referència de GNU/Linux

Feu clic en l'enllaç refcard-ca-a4.pdf per veure el fitxer.
Una guia de referència que resumeix les accions qüotidianes que un usuari-administrador de GNU/Linux utilitza regularment.