Unitat didàctica 5: La seguretat en les operacions telemàtiques (format PDF, 0,4 MB, 10 seg)

Feu clic en l'enllaç Modul2AvancatUD5formatejat.pdf per veure el fitxer.
La signatura electrònica és un sistema electrònic d’acreditació que permet verificar la identitat de les persones amb el mateix valor que la firma tradicional manuscrita, autentificant les comunicacions generades per la persona que l’ha signat i que s’aplicarà sobre documents electrònics. Hi ha diverses entitats que ofereixen les signatures digitals.