Activitat presencial: publicació d'imatges

L’ús que podem fer de les imatges digitals, com hem vist anteriorment, és molt divers. En tots els casos cal que des del primer moment que adquirim una imatge, sigui quin sigui el mètode (PC, CD-ROM, càmera, Internet, escàner...), tinguem en compte una sèrie de consells que faran que el resultat o l’ús final sigui millor.

 

La publicació fa que les nostres imatges s’adequïn per a un ús determinat, com pot ser la impressió de sobretaula, impressió fotogràfica de qualitat, un document de text amb imatges, una presentació multimèdia o una web a Internet. Així doncs, una imatge optimitzada per a un ús pot ser que no sigui bona per a un altre, i que tampoc no ho sigui el mètode de treball que s’hagi de seguir.

 

Per tant, les imatges dependran en gran part de les característiques de què partim. Vegem, doncs, quins són els procediments i les característiques bàsiques perquè una imatge pugui ser publicada.

Feu clic en l'enllaç PRESENCIAL2-PUBLICACIO_D_IMATGES.pdf per veure el fitxer.