Activitat presencial 1

L’alumne/a haurà de fer ús de l’escaner per a la digitalització de diferents fonts d’imatges en format paper i les haurà de tractar per a la seva optimització posterior publicació a la web.

Feu clic en l'enllaç Activitat_presencial_1.pdf per veure el fitxer.