L'ACTIC

La Generalitat de Catalunya ha creat l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Es tracta d'una prova (un examen) que acredita els coneixements d'una persona en matèria de noves tecnologies.Un cop es supera la prova (oberta a persones majors de 16 anys), la Generalitat expedeix un certificat oficial que es podrà presentar a qualsevol administració o empresa privada.

L'ACTIC acredita l'adquisició de competències; és a dir, la combinació de coneixements, habilitats i actitud que les persones despleguen en situacions reals per assolir uns objectius determinats. Els objectius finals de la seva posada en marxa passen per la millora qualitativa en l'ús de les TIC, la homogeneïtzació de les competències dins del mercat de treball o l'increment de la cohesió digital.


A la pàgina web de l'ACTIC, trobareu molta més informació i podeu consultar alguns dels materials formatius ja disponibles.

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00