El Teletreball

Segons l'Acord Marc Europeu sobre Teletreball, signat a Brussel·les el 16 de juliol del 2002 pels agents socials CES, UNICE/UEAPME y CEEP, el teletreball és una forma d'organització i/o de realització del treball, utilitzant les tecnologies de la informació en el marc d'un contracte o d'una relació de treball, en la qual un treball que podria ser realitzat igualment en els locals de l'empresa s'efectua fora d'aquests locals de forma regular.

Es poden trobar moltes definicions de teletreball. Això dificulta enormement la comparació entre diferents enquestes i estudis sobre aquest sector econòmic. No obstant, l'element en comú que es troba en les definicions és:
'l'ús d'ordinadors i comunicacions per canviar la geografia habitual del treball'.

Alguns termes per definir el concepte

Teletreballador/a
Aquella persona que utilitza els sistemes de teletreball.

Treball Flexible
És un concepte centrat en l'empresari que comprèn tot un conjunt de noves pràctiques de treball. Inclou la flexibilitat en l'horari laboral, la flexibilitat en la localització geogràfica del lloc de treball i els contractes de treball flexibles.

Telecentres
Bàsicament consisteixen en instal·lacions amb recursos ofimàtics i tècnics compartits que ofereixen tot un ventall de serveis, destinats al públic en general, a teletreballadors/ores o professionals autònoms o als teletreballadors/ores que treballen per compte de diferents empreses.

Centres de teletreball
Són telecentres/Punt TIC dedicats fonamentalment a promoure activitat econòmica basada en l'ús de les noves tecnologies de la informació, a acollir projectes d'emprenedors/ores i iniciatives de desenvolupament territorial.

Telecottages o Telecentres Rurals
Tipologia específica de telecentre, anomenat així a causa de la seva implantació en l'àmbit rural.

teletreball

Alguns tipus de teletreball

Teletreball des de casa
En aquest tipus de teletreball, el domicili és el principal centre d'actuacions del teletreballador/a, tant si actua per compte propi com per compte d'altri.

Teletreball itinerant
El teletreballadors/ores que practiquen el treball itinerant no tenen un lloc de treball físic clarament identificat. Equipats amb un telèfon mòbil i/o un ordinador portàtil, la seva oficina és allà on es troba la connexió telefònica adequada.

Teletreball en oficines a distància
Es tracta de teletreball que es duu a terme en una oficina distant del centre de treball habitual.

Poble digital o veïnat digital
Un veïnat digital és una comunitat sencera adreçada a estils de vida i de treball del futur. Tota la població està connectada i cada casa es troba totalment equipada amb una xarxa interna connectada través de banda ampla amb la xarxa global.

Informació extreta de http://teletreball.punttic.cat/teletreball


Altres possibilitats que ofereix la xarxa:

Promocionar la pròpia activitat laboral com a emprenedores

Autor: Oliver Scholtz

Si el nostre perfil és el d'una persona emprenedora, podem tenir en compte les oportunitats que Internet ens ofereix per promocionar-nos:

  • Podem disposar d'un espai web o bloc personal, on anar publicant informació sobre les nostres activitats laborals.
  • És recomanable cercar informació sobre els nostres possibles clients i establir-hi contacte. Enviar i rebre informació en el nostre àmbit d'influència són accions promocionals molt interessants. Per això, s'ha de fer amb una certa mesura i de forma personalitzada, evitant convertir-se en un generador d'SPAM o correu brossa.
  • Participar en espais públics: si els nostres clients o les persones del nostre àmbit disposen de plataformes que ofereixin la possibilitat de participar-hi, ho podem fer amb l'objectiu de donar-nos a conèixer, establir contactes i relacions, etc.
  • Mantenir-nos informades de forma constant per poder detectar i apreciar les oportunitats que s'ofereixen al mercat.
  • Participar en les xarxes socials professionals del nostre sector o àmbit d'actuació.

I, sobretot, mantenir una identitat digital clara, sòlida i d'acord amb les normes i convencions socials de la xarxa d'Internet.


Promocionar les pròpies aptituds i actituds professionals

Autoria: Alessandro Rei

Internet permet la circulació d'una gran quantitat d'informació. Molta d'aquesta informació està protagonitzada per persones que:

  • Disposen d'un espai web o bloc.
  • Participen en fòrums virtuals.
  • Formen part de xarxes socials.
  • Comparteixen informació personal, documents, fotografies, vídeos, etc., que els “retrata” des de cert punt de vista.
  • etc.

Tota la nostra activitat pública a Internet, o la major part, pot ser trobada pels cercadors més importants (recordem que són eines molt potents) i, per tant, cal tenir aquest aspecte en consideració. Quan participem a Internet ho fem en una gran àgora pública i les nostres accions queden registrades i poden ser observades. Cal, per tant, tenir en compte aquest aspecte quan entrem i participem a Internet.

És precisament per això, que la xarxa mundial ens ofereix grans oportunitats per promocionar-nos personalment i mostrar les nostres actituds (de diàleg, intercanvi, col·laboració, aprenentatge, etc.) i aptituds (coneixements, sabers, experiències, etc.).

Des del primer moment que comencem a participar a la xarxa, comencem a crear-nos una identitat digital:

La identitat virtual fa que els altres ens reconeguin i ens tinguin en consideració a la societat xarxa, una comunitat amb normes de convivència pròpies. La socialització en el món virtual arribarà a ser tan important com en el món físic, i això és, senzillament, perquè les relacions de confiança (o desconfiança) i de poder (o contrapoder) també s'estan construint a Internet. Conèixer els avantatges i els riscos de tenir una presència a Internet és fonamental per gestionar adequadament la identitat digital. Dominar les formes i les eines amb què cada persona pot construir la seva presència, visibilitat i reputació a la xarxa és imprescindible per continuar vivint en societat a l'era de la informació.” Font: http://www.identitatdigital.net

La nostra identitat virtual, formada per la suma de les nostres actuacions, és una bona carta de presentació pel que fa a les possibilitats laborals que ens ofereixen les TIC i Internet.

(Basat parcialment en la font de informació: http://www.xtec.es/pas-centres/material/794214/c1n2/materials/index-17.html i http://www.xtec.es/pas-centres/material/794214/c1n2/materials/index-18.html) [Data de consulta: 17 d'octubre de 2010]

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00