La banca electrònica o banca en línia

La majoria de bancs i caixes disposen de la banca electrònica. Aquesta ens permet fer algunes de les gestions, que fins ara havíem de fer presencialment a la nostra entitat bancària, fer-les des de casa o des del lloc on tenim la connexió a Internet.

La manera d'accedir al banc o caixa en línia és realment senzilla. Has de sol·licitar a la teva caixa o banc l'accés a aquest servei. Et donaran una contrasenya i es definirà una manera d'accedir a un lloc segur, amb garantia de privacitat, que mostra a la clienta el seu compte corrent o qualsevol altre producte.

Aquestes contrasenyes es requereixen sempre que es vol entrar a la pàgina, i un cop dins, la usuària pot realitzar les seves operacions amb la mateixa confiança com si es trobés a la finestreta de la sucursal.

Les operacions que es poden realitzar des de la banca en línia van des d'algunes de molt complexes, com pot ser la compra d'accions de borsa, i d'altres més senzilles. De fet, aquesta és precisament el gran avantatge de la banca a la xarxa: la facilitat de l'ús i la usabilitat amb què ha estat dissenyada. Dins de la pàgina personal es pot revisar el saldo i els moviments dels comptes, de forma general o seleccionant les despeses d'un dia concret. També es pot portar un control dels rebuts domiciliats en aquest compte i fins i tot tornar-los si no hi estem d'acord. Es poden realitzar transferències a altres comptes corrents. (1)


Fer gestions a la banca en línia

Una innumerable quantitat d'institucions financeres permeten als seus clients, avui en dia, realitzar gestions a través d'Internet. És el que es coneix com a banca en línia.

Per gaudir d'aquest servei, és habitual signar un contracte amb l'entitat financera. És en aquest document on es detallen les condicions del servei (si és gratuït, de pagament, les responsabilitat que se'n deriven, el detall dels serveis que ofereix l'entitat bancària, els drets que tindrà la persona consumidora i responsabilitats que haurà d'exercir, etc.)

Accedir a informació a través de la banca en línia

Un cop el o la client ha signat el contracte amb l'entitat financera, aquesta li facilita els següents elements:

 • L'adreça web a través de la qual podrà accedir al servei. N'hi ha d'especials per tal d'accedir al servei a través del telèfon mòbil.
 • El nom d'usuari. Aquesta és una dada imprescindible.
 • La contrasenya. Aquesta contrasenya tindrà determinades característiques, que l'entitat bancària estableix (el nombre de dígits, si està formada o no per caràcters alfanumèrics o d'altres tipus, la llargada mínima imprescindible, etc.). És habitual que el/la client pugui modificar-la i personalitzar-la.

Amb aquesta informació, el/la consumidor podrà accedir a determinada informació bancària que, com a mínim, consisteix en:

   • informació sobre els seus comptes (extractes, moviments realitzats, rebuts domicialitats, etc.),
   • informació sobre les seves targetes (crèdit consumit, disponibilitat, operacions realitzades, etc.),
   • accés a d'altres serveis: informació sobre préstecs, hipoteques, dipòsits, inversions, etc.

Realitzar operacions amb la banca en línia

Treballar amb la banca en línia permet, a més d'accedir a la informació sobre les nostres operacions bancàries, realitzar determinades operacions.

Per tal de fer-ho, l'entitat financera ens donarà, en signar el contracte, un segon sistema de protecció, que haurem d'emprar sempre que vulguem realitzar determinades gestions que impliquin un cert risc per a la nostra seguretat (o la de les nostres finances!).

Aquest segon sistema de protecció pot ser una tarja amb determinats codis que haurem d'introduir sempre que la interfície ens ho demani, per exemple.

Així, podrem (citem els usos més habituals):

 • Fer traspassos o transferències.
 • Contractar nous serveis amb l'entitat financera.
 • Realitzar pagaments.
 • Presentar impostos.
 • Recarregar telèfons mòbils.
 • Domiciliar la nòmina.
 • etc.

També, estarem en situació de poder:

 • Canviar les dades personals del nostre compte.
 • Configurar alertes personalitzades (avisos via SMS al telèfon mòbil o via correu electrònic)
 • Personalitzar la interfície de la nostra banca en línia: fer més accessibles els serveis que utilitzem més freqüentment.

Pista: Visiteu les pàgines web de diferents entitats bancàries per tal de navegar per les demostracions dels seus serveis en línia

Garantir la seguretat

Per utilitzar la banca en línia has de seguir algunes recomanacions per tal de fer-ho amb seguretat:

 • Connexió: no et connectis a la banca electrònica des d'un enllaç rebut per correu electrònic. És més segur teclejar directament l'adreça web o la URL al navegador.
 • Contrasenyes: no donis mai les teves contrasenyes a ningú. Mai la teva entitat bancària et demanarà aquestes ni per correu electrònic, ni per telèfon ni en persona. Ep! Vigila que les contrasenyes mai quedin memoritzades si et connectes des d'un punt d'accés públic a Internet.
 • Informació: comprovar que està en una pàgina web segura. Per això hi ha dos elements que ho certifiquen. L'adreça web comença així https:// (Atenció amb la s!). A més, a l'inferior de la pàgina ha d'aparèixer un candau tancat o una clau, això certifica la seguretat.
  • Desconnexió: utilitza sempre l'opció de desconnexió quan finalitzis les teves gestions. És millor tancar el navegador després de connectar-se a la banca electrònica. (2)


(1) Informació extreta de http://revista.consumer.es/web/es/20001201/internet/27218.php
(2) Informació extreta de https://www.cajasur.es/4024/seguridad/inicio.html

(Basat parcialment en la font de informació: http://www.xtec.es/pas-centres/material/792593/c1n1/materials/index-13.html) [Data de consulta: 17 d'octubre de 2010]

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00