Emprar cercadors de feina

Briefcase by Custom Icon Design.png

Cercar feina a través de les eines i serveis virtuals és una gran solució i cada dia més persones i empreses opten per l'ús de les plataformes existents, que han anat consolidant i millorant els seus serveis.

Serveis a les empreses i a les entitats

Els sistemes de cerca de feina per Internet ofereixen diferents oportunitats a les empreses i institucions que ofereixen llocs de treball. En presentarem algunes:

  • Publicació a Internet de les seves ofertes de treball: definició de l'oferta, condicions, requisits, etc.
  • Difusió d'aquestes ofertes a través de butlletins electrònics i comunicacions de correu.
  • Cerca de les persones candidates més adequades, a través de la consulta a les seves bases de dades de currículums. Aquesta operació es realitza atenent als criteris de consulta que s'estableixin: qualificacions professionals, preferències dels candidats/es, ubicació geogràfica, etc.
  • Sistemes de gestió de les candidatures rebudes: classificació dels currículums, etiquetatge, registre del procés d'entrevista, etc.

Tot i que en el seu inici, aquests serveis eren gratuïts, en l'actualitat requereixen una petita inversió per part de les empreses que ofereixen els llocs de treball i volen fer servir la tecnologia de les borses de treball. No obstant, hi ha excepcions (com és en el cas dels serveis públics de gestió de l'oferta i la demanda).

Serveis a les persones

Un dels més grans avantatges que la societat de la informació ha ofert a les persones és la possibilitat de cercar feina sense desplaçar-se en l'espai geogràfic.

Les borses de treball en línia permeten a les persones usuàries introduir la seva informació personal (dades personals, de contacte, laborals, d'estudis, qualificacions, etc.) de manera que queden indexades en les bases de dades i poden ser trobades en una cerca automàtica o bé ser enviades a petició de la persona candidata.

Aquesta informació pot ser actualitzada per la persona usuària en qualsevol moment, de manera que el currículum i definició de les seves capacitats pot arribar a definir-se amb molta precisió i exactitud. És important tenir en compte que les empreses poden arribar a rebre moltes candidatures i que presentar una bona definició del nostre perfil laboral és important.

Algunes recomanacions: cercadors de feina

Feina Activa

Aquest espai web ens ofereix la possibilitat de cercar ofertes a partir de l'ús de diferents criteris, com ara: categoria i subcategoria, província i localitat. Un cop hem localitzat una oferta interessant, podem enviar la nostra candidatura.

També podem actualitzar i gestionar la informació del nostre currículum vitae.

  • Un dels portals comercials més coneguts és Infojobs. Aquest portal ofereix a les persones usuàries la possibilitat de registrar i actualitzar el seu currículum i donar d'alta cerques automàtiques amb una certa periodicitat. Gràcies a aquesta prestació, les persones candidates reben en el seu correu electrònic informació puntual sobre aquelles oportunitats que poden ser del seu interès. “Infojobs” envia també informació sobre oportunitats de formació.

Infojobs

  • Laboris és també un portal molt interessant, que ofereix prestacions similars als anteriors. Destaca, per la facilitat del seu ús, el cercador d'ofertes.

Laboris


(Font de informació: http://www.xtec.es/pas-centres/material/794214/index.htm) [Data de consulta: 17 d'octubre de 2010]

Com cercar feina als portals laborals

En els darrers anys, han proliferat diferents portals de recerca de feina per Internet. A continuació veurem com funcionen aquests portals i quines passes s'han de fer per tal d'optimitzar el seu rendiment. Cal destacar que s'ha de veure la xarxa com un mitjà més per aconseguir trobar feina, com un complement als mitjans habituals (premsa escrita, OTG, etc.).

Tindrien aquest itinerari d'actuació:

1. Prèviament a entrar en un web de recerca de feina, cal tenir correctament actualitzat el currículum vitae en un format de processador de textos. Això és perquè en alguns portals tenen un espai reservat perquè l'enganxis.

2. A l'entrar has d'omplir un formulari en què introdueixes les teves dades i el teu currículum com a demandant de feina. És a dir, donar-se d'alta o registrar-se al web. Com a resultat d'aquest pas tindries el teu currículum a la base de dades del portal de recerca de feina, i un usuari i una contrasenya per accedir-hi.(*)

alta

3.Un cop realitzat aquest tràmit el funcionament és molt senzill. Per mitjà del portal les usuàries s'inscriuen a les ofertes que els hi interessen. Es fa mitjançant un cercador, de fet les ofertes de feina estan ordenades per categories.(*)

cerca

4.La majoria de portals t'envien un butlletí diari o setmanal amb les ofertes més adequades al teu perfil, depenent de les categories que hagis seleccionat, per tal d'estalviar-te haver de consultar tot el web i fer una recerca més efectiva. Quan alguna oferta t'interessa, introdueixes l'usuari i la contrasenya i el teu currículum li arriba a l'empresa.

5.Normalment, és l'empresa qui es posa en contacte amb les candidates. Hi ha, però, algunes pàgines web que donen també el contacte telefònic o el mail per poder posar-se en contacte directament amb l'empresa, i no esperar a que siguin ells qui ho facin, però són les menys.


(*) Imatges extretes de http://www.infojobs.net [Data de consulta: 17 d'octubre de 2007]Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00