El suport tecnològic a les tasques de gestió i administració de les entitats.

office4
Tota entitat precisa dur a terme diferents tasques de gestió i administració per tal d'aconseguir els seus objectius.

L'Oficina

Els paquets d'ofimàtica o paquets d'aplicacions d'oficina són grups d'aplicacions integrats per programes informàtiques que resulten adients per tal de dur a terme aquestes tasques.

La gran majoria incorporen:

office
- Aplicacions de processador de textos que resulten adequades per a realitzar escrits, projectes i similars.
spreadsheet
- Aplicacions de full de càlcul. Son molt útils per tal de calcular pressupostos, realitzar factures (de forma molt senzilla i elemental) i per a portar la comptabilitat bàsica de l'entitat.openofficeorg

- Un sistema gestor de base de dades que ens permetrà gestionar informació classificable (com ara les dades de les sòcies de l'entitat)presentation
- Un programa de presentacions que ens permetrà exposar de forma sintètica i molt visual els projectes, idees o línies de treball.

soffice
- Un editors de gràfics que ens ajudarà a tractar imatges i grafismes.
Altres aplicacions complementàries:

- Un client de correu electrònic: uns sistema que ens permet gestionar de forma confortable el correu i classificar-lo en carpetes i/o a través de converses.

- Una agenda, que, en format electrònic, ens pot ajudar a gestionar els nostres compromisos, cites, reunions, etc.

El programari lliure:

installer
Aquestes i d'altres eines estan disponibles en programari lliure, que ofereix llibertat a les usuàries i usuaris per executar, copiar, distribuir, estudiar, modificar i millorar el programari. Algunes d'aquestes utilitats són:

- OpenOffice:
- Mozilla Thunderbird: un gestor de correu electrònic.

- Gimp: un programa pel tractament d'imatges.

Hi ha moltes més i us convidem a investigar-les i a compartir-les a través dels fòrums de l'aula!


Ofimàtica en línia:

Cal tenir en compte l'existència d'algunes d'aquestes eines disponibles en línia, que permeten magatzemar i gestionar informació (en diferents formats) i modificar-la des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa d'Internet sense haver d'adquirir ni instal·lar cap programa informàtic. Dit d'una altre manera: la informació es guarda en un servidor d'Internet que a més a més ens facilita un entorn informàtic que ens permet modificar-la i compartir-la amb altres persones si és que ho volem fer.

Més informació:


Atenció!
Podeu trobar alguns manuals explicatius del funcionament d'aquests programes a:

Tractament de la informació escrita

Tractament de la informació numèrica

Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment


Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00