Els directoris

Són una recopilació de documents, links, adreces de pàgines web que aglutinen la informació organitzada de forma temàtica.

N'hi ha de generalistes i de temàtiques específiques (com ara Softcatalà o el directori de recursos del Consorci de Normalització Lingüística)

Resulten de gran ajuda!


Entendre el concepte de cercador web

La xarxa mundial d'Internet està plena d'informació i recursos, de tipologia molt variada. Per a qualsevol persona usuària pot resultar difícil trobar aquella informació a la qual desitja accedir. Per això van néixer els cercadors o motors de cerca web. Es tracta d'uns programes informàtics que ajuden la persona usuària a cercar aquella informació que necessita. En realitzat, realitzen les cerques a través de grans bases de dades que són construïdes i mantingudes per 'robots' o 'aranyes' que visiten els ordinadors que ofereixen informació d'accés públic i l'indexen.

Podem considerar dues tipologies:

 • Índex temàtics: categoritzen la informació de manera que qualsevol persona pot navegar per les diferents categories o etiquetes fins a trobar la informació desitjada.
 • Motors de cerca: són sistemes que funcionen a partir de l'ús de paraules clau. Les companyies propietàries d'aquests motors disposen de “robots” que naveguen per la xarxa compilant informació sobre els continguts i indexant-la.

La utilitat dels cercadors

Les persones usuàries de la xarxa d'Internet poden gaudir de l'ús dels cercadors per obtenir informació molt variada, que doni resposta a les necessitats, com ara:

 • Localitzar fonts d'informació i de contingut: diccionaris, enciclopèdies, pàgines web especialitzades, biografies, etc.
 • Trobar les pàgines web de les entitats o institucions desitjades.
 • Cercar informació sobre tràmits, serveis, productes, etc.
 • Accedir a continguts que s'ajustin a les seves necessitats: repositoris d'imatges, vídeos, àudios, documents, etc.
 • Cercar fòrums de consulta i/o de participació.
 • Localitzar i obtenir informació de blocs o diaris digitals.
 • Etc.

Conèixer l’existència dels cercadors més utilitzats

Autor: Icon Shock

Tot seguit, mostrarem tres dels cercadors més utilitzats a Internet:

 • http://www.google.cat: es tracta d'un dels cercadors més populars i consolidats i ens permet navegar per la seva interfície en català. Google és conegut per la seva potent tecnologia i per la seva capacitat d'indexar pàgines web i de presentar-les a les persones usuàries de forma molt eficaç i satisfactòria.

Google

 • http://es.search.yahoo.com Està considerat el segon motor de cerca en importància, desprès de “Google.com”, tot i que va arribar a ser líder en el mercat. “Yahoo” ofereix altes prestacions en la recerca d'informació, fins i tot combinant diferents tipologies de cerca que aconsegueix presentar de forma molt senzilla.

Yahoo

 • http://www.bing.com/ és la marca del cercador de Microsoft i suma les prestacions de les antigues eines Live Search, Windows Live Search i MSN Search. Ofereix els seus serveis en català, tot i que en l'actualitat treballa amb una versió “Beta” (de proves). Un dels avantatges que ofereix és una interfície de cerca atractiva, senzilla i intuïtiva.

Bing


Realitzar una cerca bàsica

Autor: Everaldo Coelho

Fer recerques emprant els cercadors d'Internet resulta molt senzill. Cal entrar a l'espai web del cercador, introduir les paraules clau i… esperar els resultats.

No obstant, cal tenir en compte que la xarxa està repleta d'informació i que els cercadors automatitzen les seves recerques a través de bases de dades que estan en constant procés d'actualització. Per això, cal aprendre a “refinar” les nostres cerques, tot fent servir la combinació de paraules més adequada a les nostres necessitats.

En el següent videotutorial, mostrarem alguns exemples de cerca bàsica fent servir els serveis de Google.

Alguns consells generals per facilitar les cerques

Els consells que segueixen funcionen amb la majoria dels cercadors, el criteri principal de llur utilització és el de reduir el "soroll" és a dir les respostes no significatives en una cerca.Com a primera indicació cal recordar que no tots els cercadors recullen la mateixa informació: si volem ser exhaustius, s'imposa repetir la cerca a més d'un lloc.

Els consells que aquí s'indiquen són força universals però potser que amb algun cercador concret no funcionin. En aquest cas mireu les indicacions sintàctiques del cercador (caldria fer-ho normalment en tots els casos).

 • Cerca de noms propis: Poseu en majúscula la inicial. Els cercadors distingeixen entre majúscules i minúscules. L'ús de majúscules és més restrictiu.

 • Per trobar documents que continguin dos o més termes separeu-los amb el signe +

 • Cerca de diversos termes relacionats: poseu una coma per separar-los.

 • Empreu cometes per buscar frases o expressions completes.

 • Si dos termes normalment estan separats per un sol mot empreu el guió per connectar-los.

 • Empreu [claudàtors] per indicar que dos termes han d'estar separats com a màxim per 100 mots o en el mateix paràgraf.

 • Cerca en camps concrets: Title: "Wall Street Journal" o text:

 • Per trobar els derivats d'un terme empreu el caràcter * (truncament).

 • Per localitzar adreces (URL "Uniform Resource Locator") empreu url:expressió.


Font d'informació: elaboració pròpia i Departament d'educació. Navegació, cerca i comunicació en el món digital. 2010
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00