Benvolguts/des alumnes,

Abans de començar a fer el curs, és molt convenient que tingueu present quin és el seu funcionament.

 1. El curs està organitzat en tres blocs per facilitar l’organització dels continguts i el procés d'autoaprenentatge. Us recomanem que seguiu aquesta temporització, ja que,facilitarà la gestió del vostre temps.
 2. Hi ha un primer bloc amb els arxius que contenen informació més genèrica del curs (índexs, objectius, ...) i amb una activitat transversal activa durant tot el curs (el fòrum "Parlem-ne") on hi podeu dir la vostra sobre el tema que s'hi planteja.
 3. Els altres dos blocs estan separats per setmanes, segons el contingut del curs:
  • 1ª setmana: la seguretat en les operacions telemàtiques, l'Administració electrònica i la democràcia electrònica.
  • 2ª setmana: les compres en línia, l’organització de desplaçaments i viatges i altres operacions d’interès general.
 4. Cada tema té associat un qüestionari i aquest es reconeix perquè la seva icona està situada més a la dreta que la dels temes.
 5. Al finalitzar el curs hi ha una activitat global que és la que s’ha de fer i transmetre al tutor perquè aquest la valori.
 6. La consecució de les activitats és lineal, de dalt a baix, per tant és molt aconsellable que respecteu aquesta estructura i que aneu fent paulatinament.

Resumint:

 1. El primer que heu de fer és llegir els objectius i quin és el programa de curs.
 2. Després, aneu fent la teoria i el qüestionari de cada tema.
 3. Per tornar a l’índex només cal fer clic en el títol Gestions_Telema situat a la barra de navegació superior esquerra de la pantalla.
 4. Al finalitzar totes les teories i els qüestionaris, només caldrà que feu l’activitat global que es planteja (per tal de globalitzar tots els coneixements adquirits al llarg del curs i que en quedi constància), enviant-la finalment al tutor perquè la corregeixi.
 5. Durant les dues setmanes de curs aneu fent aportacions al fòrum, doncs és molt important la participació en el tema de debat que es planteja, ja que també puntúa.

Indicacions:

 • El Calendari de l’esquerra us dóna una visió general de quan es tanquen els qüestionaris i l’activitat global final, és a dir, us mostra la planificació general del curs.
 • Les valoracions de cada qüestionari estan indicades en cada un d’ells.
 • L’activitat final té un termini de presentació, fora del qual no es podrà remetre al tutor/a.
 • El/la tutor/a us corregirà l’activitat i us la valorarà individualment. Vosaltres podreu anar veient el vostre progrés en l’apartat de les Qualificacions (situat a mà esquerra).

Bé, desitgem que tingueu un bon curs i per a qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

ÀNIM I ENDAVANT!

Servei de Tutories

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00