Tutoria del curs

En l'educació a distància, la característica fonamental és que l'alumne, és el protagonista del seu aprenentatge. Però l'alumne no està sol:

En aquest curs tindreu un tutor , Ramon o una tutora, Marta, que us acompanyaran virtualment al llarg de tots els mòduls, per guiar-vos i ajudar-vos a que aprofiteu al màxim els continguts.

Els tutors dels cursos dominen perfectament els continguts de la matèria i a més d’aclarir-vos els dubtes us aniran proposant les activitats pertinents en cada mòdul per tal que assoliu els objectius d'aprenentatge. També seran ells qui qualificaran els exercicis i valoraran el vostre aprofitament del curs. I també us animaran a participar perquè entre els companys de curs pogueu compartir coneixement i experiència.

Actuaran per tant com a tutors o orientadors durant tot el procés d'aprenentatge per tal que cada alumne pugui sentir-se perfectament acompanyat. Ell o ella seran el referent d'aquest curs, us hi podeu dirigir per qualsevol tema!

-tanca aquesta finestra quan acabis de llegir el contingut-
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00