• Unitat 1. Així comencem amb el document. 

o       Arrencar Word2003

§         Quadres de diàleg

§         Els menús contextuals

§         Compaginar dues sessions

o       El primer text

o       Guardar un document

o       Tancar un document

o       Obrir un document

o       Tancar Word2003.

 

  • Unitat 2. Els elements de Word2003.

o       Diferents maneres d'arrencar Word2003.

o       Elements de la pantalla inicial

§         Menús intel·ligents

§         Personalitzar barres

§         Les barres d'eines

o       Ajuda de Word

 

  • Unitat 3. Edició bàsica 

o       Desplaçar-se per un document.

o       Seleccionar

o       Eliminar

o       Desfer i refer.

o       Copiar, tallar i pegar

o       Opcions de pegat

o       Buscar

o       Buscar i reemplaçar.

o       Diferentes maneres de veure un document.

o       Veure diversos documents alhora.

 

  • Unitat 4. Guardar i obrir documents. 

o       Guardar. Guardar com

o       Obrir.

o       Recuperar arxius.

 

  • Unitat 5. Format caràcter i paràgraf. 

o       Format d'un text.

o       Format caràcter. Fonts.

o       Format paràgraf.

o       Tabulacions.

o       Canvi a majúscules.

o       Copiar format.

 

  • Unitat 6. Ortografia i gramàtica.

o       Revisió ortogràfica.

o       Revisió gramatical.

o       Autocorrecció

 

  • Unitat 7. Disseny de pàgina.

o       Configurar pàgina.

o       Nombres de pàgina.

o       Encapçalats i peus de pàgina.

 

  • Unitat 8. Taules.

o       Creació de taules.

o       Desplaçar-se, seleccionar i esborrar en les taules.

 

  • Unitat 9. Plantilles.

o       Introducció.

o       Utilització de les plantilles de Word.

o       Modificar plantilles.

o       Crear plantilles a partir de documents Word.

 

  • Unitat 10. Imatges i gràfics.

o       Introducció

o       Inserir imatges.

o       Manipular imatges.

o       Inserir Autoformas i dibuixar.

o       Inserir WordArt.

o       Modificar WordArt.

o       Inserir imatges des d'escàner o càmera.

o       Inserir gràfics de Microsoft Graph.

o       Inserir imatges des d'Internet.

 

  • Unitat 11. Impressió.

o       Des de la icona imprimir.

o       Des de la barra de menú

o       Descripció de la finestra Imprimir.

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00