Webmin és una interfície basada en web per administrar el sistema, fent servir qualsevol navegador que suporti taules i formularis (i Java pels mòduls de Gestió de Fitxers i connexions ssh), es poden configurar comptes d'usuari, el servidor web Apache, el DNS, els recursos compartits etc.

Si instal·lem el paquet webmin, tindrem un servidor escoltant pel port 10000 de manera que si hi accedim amb un navegador, tindrem accés a la configuració del sistema. La pàgina del projecte responsable d'aquest paquet, és http://www.webmin.com/ i disposa d'una interfície al 98% traduïda al català.

És un punt de partida interessant per endinsar-se al món de la configuració, ja que tenim “algú” que ja sap quin és el fitxer que s'ha d'editar per produir el canvi desitjat.
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00