Un procés no és més que una unitat bàsica de treball pel sistema operatiu. En realitat és amb el que treballa el sistema. En el passat, molts dels sistemes operatius treballaven amb un sol procés (programa) a la vegada, aquests sistemes se'ls coneixia amb el nom de "monotasca". Per sort els sistemes unix (gnu/linux per suposat) des dels seus inicis s'han caracteritzat per ser sistemes "multitasca". Això implica, seguir una certa política de control d'aquests per tal de que tot funcioni correctament. Com que el tema de polítiques de gestió de processos és molt extens i s'escapa del temari d'aquest curs, només cal que tinguem unes certes nocions sobre què és un procés i quines eines ens ofereix el sistema per tractar amb ells.

Què és un procés?

Un procés és la unitat bàsica amb la que treballa internament el sistema per gestionar l'execució dels diferents programes que hi ha executant-se simultaneament en una màquina. Aquests, s'identifiquen per un valor numèric únic anomenat PID (Identificador de Procés) que el sistema li assigna quan aquest és creat.

Una característica important dels sistemes basats en unix és que sovint quan es parla de processos es fa referència a pares fills i néts, com si parléssim d'una família. Això és degut a que els processos són entitats internes al sistema i per tant necessiten algun mecanisme per ser creats.El mecanisme típic de creació de processos és mitjançant un altre proces (pare) que genera una quantitat 'n' de fills. Per tant, en tot moment serà necessàri conservar informació sobre qui és el pare PPID d'un determinat procés. Per veure més en detall què són els processos us recomano que llegiu atentament el punt 2.4 de Sistema Operatiu GNU/Linux bàsic

Quines eines tenim per treballar amb ells?

En els sistemes GNU/Linux tenim varies comandes que ens permeten gestionar i treballar amb els processos. En aquest punt veurem les eines que ens poden interessar des del punt de vista d'un administrador de sistemes.

  • top: Aquesta eina, ens permet veure en temps real la carrega de CPU de cada procés i tota la informació dels processos que s'estan executant en el sistema. És molt útil per gestionar els processos i vigilar que el sistema funcioni bé.
  • ps: Aquesta comanda, ens permet visualitzar una llista amb tots els processos que hi ha al sistema, és una comanda semblant a les que ja hem vist amb anterioritat, per tant cal mirar el seu manual per veure quines opcions permet abans d'utilitzar-la.
  • uptime: Aquesta comanda tot i no tractar els processos, ens serveix per controlar el temps que porta el sistema executant-se, com que un servidor és un tipus de sistema que es caracteritza per reiniciar-se i parar-se pocs cops, aquesta comanda ens pot ser especialment útil.

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00