Debian ens ofereix una pàgina principal a partir de la qual tenim accés a tota la informació referent al errors dels paquets que la componen.

A http://www.debian.org/Bugs/index.ca.html trobarem un formulari molt extens que ens permet filtrar el llistat global d'errors pels nostres criteris. El més comú, és buscar errors de paquets concrets.

Els errors, es classifiquen de vàries maneres, per una banda, tenim el nivell de gravetat de l'error, que pot ser: critical, grave, serious, important, normal, minor, o wishlist. Per veure'n una descripció, podeu anar a http://www.debian.org/Bugs/Developer.ca.html#severities

Per altra banda, els errors també tenen unes etiquetes, que permeten entre altres coses, identificar quin és l'estat en què es troba el bug. Per exemple, podem saber si l'error està en vies de ser corregit, si està pendent per alguna raó, si s'ha redirigit cap als desenvolupadors del programari, etc, etc.

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00