L'ACTIC

La Generalitat de Catalunya (a través dels departaments de Governació i Adminitracions Públiques, Educació i Treball) ha creat l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Es tracta d'una prova (un examen) que acredita els coneixements d'una persona en matèria de noves tecnologies.

Un cop es supera la prova (oberta a persones majors de 16 anys), la Generalitat expedeix un certificat oficial que es podrà presentar a qualsevol administració o empresa privada.

L'ACTIC acredita l'adquisició de competències; és a dir, la combinació de coneixements, habilitats i actitud que les persones despleguen en situacions reals per assolir uns objectius determinats.

Els objectius finals de la seva posada en marxa passen per la millora qualitativa en l'ús de les TIC, la homogeneïtzació de les competènies dins del mercat de treball o l'increment de la cohesió digital.

A continuació, podeu veure un vídeo-reportatge sobre les característiques fonamentals de l'ACTIC i un extracte de la roda de premsa de presentació per part de les tres conselleries implicades en el projecte.Tot seguit, us oferim un nou vídeo, on el Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació presenta, amb caràcter general, aquesta acreditació:

A la pàgina web de l'ACTIC, trobareu molta més informació i podeu consultar alguns dels materials formatius ja disponibles.

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00