1. Els elements necessaris per instal·lar Moodle són el PHP, un servidor de bases de dades (p.ex. MySQL o PostgreSQL) i un servidor Web (p.ex. l’Apache).        
 2. Moodle només funciona sota un servidor Linux que utilitzi la plataforma LAMP.  
 3. L’únic perfil d’usuari capaç de crear nous cursos es l’anomenat Creador de Cursos.  
 4. Moodle es distribueix sota llicència lliure, per tant no se’n pot treure un benefici econòmic.  
 5. L’administrador primari (normalment l’usuari admin) és l’únic usuari que pot crear nous administradors.  
 6. Moodle és un programari que suporta diversos idiomes. El gran avantatge d’això es que ens traduirà l’entorn i el contingut dels nostres cursos a qualsevol dels 40 idiomes disponibles.  
 7. A l’hora d’identificar-nos Moodle disposa d’un sistema per recuperar les contrasenyes perdudes introduint l’adreça de correu de l’usuari.  
 8. Mitjançant el botó “Edita Perfil” pots editar el contingut de la pàgina o secció que estiguis veient en aquest moment.  
 9. El bloc Activitat Recent només mostra els darrers enviaments al Fòrum.  
 10. La creació d’un curs de tipus conceptual ens permet que els alumnes puguin seguir diferents ritmes de treball.  
 11. El mode del curs (setmanal, conceptual i social) no es pot modificar un cop s’ha creat el curs.  
 12. Per amagar un curs utilitzarem l’opció “disponibilitat” de les propietats del curs.  
 13. El fet d’amagar un curs només afecta als usuaris que no hi estan inscrits.  
 14. El fet d’amagar un curs mai afecta als professors inscrits al curs, tampoc afecta als creadors de cursos ni als administradors.  
 15. El fòrum notícies (que es crea automàticament per als mode de curs setmanal i conceptual) és molt útil per enviar avisos als usuaris donat que tots els usuaris inscrits al curs hi queden automàticament subscrits.  
 16. El paràmetre “Imposa Idioma” en l’àmbit del curs només és útil si no hem establert el mateix paràmetre per al sistema Moodle sencer, en cas contrari utilitzarà el paràmetre establert al sistema Moodle.

Respostes:

 1. Vertader
 2. Fals
 3. Fals
 4. Fals
 5. Vertader
 6. Fals
 7. Vertader
 8. Fals
 9. Fals
 10. Vertader
 11. Fals
 12. Vertader
 13. Fals
 14. Vertader
 15. Vertader
 16. Fals
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00