Què és una xarxa de telecentres?

Com heu vist en els apartats anteriors, un telecentre pot ser un lloc molt dinàmic i un recurs molt valuós per al seu entorn geogràfic immediat. La tasca que pot desenvolupar un sol telecentre és rica però, per això mateix, les possibilitats es multipliquen si aquesta feina es fa de manera compartida.Hem de pensar que el dinamitzador/a de vegades no pot donar resposta a totes les necessitats que detecta i que sovint necessitem compartir els nostres dubtes per poder trobar solucions. D'altra banda, si nosaltres tenim recursos o experiència en determinades àrees, podem posar-les a disposició dels altres perquè se'n puguin beneficiar. I també, en formar part d'una xarxa organitzada, es pot garantir que els equipaments i recursos siguin equivalents en tots els telecentres, així es minimitza el risc de reproduir desigualtats socials i territorials.És per això que els telecentres s'acostumen a organitzar en xarxes, és a dir que, a més de la seva identitat individual, en tenen una de compartida com a membres d'un grup que treballa de manera no jeràrquica sinó creant relacions en múltiples direccions segons les necessitats. És important comprendre que la xarxa de telecentres no la fan les connexions a Internet, ni tan sols els recursos «penjats» en un web, sinó la participació dels seus membres, la comunicació, el treball i el suport mutus.

Així doncs, els telecentres tenen una doble existència: una de física o territorial i una altra de virtual o en línia. En la primera, la preocupació principal és la detecció de necessitats dins l'entorn local i la creació de recursos per donar-hi resposta. En la segona, es poden crear col·laboracions amb altres telecentres independentment de la proximitat física, per compartir interessos i projectes.Per al dinamitzador o dinamitzadora, la pertinença i participació activa en aquesta xarxa és alhora un recolzament i una responsabilitat. És un recolzament perquè significa que no fa la seva tasca sol, sinó que pot trobar referents i exemples o demanar consell i ajut; és també una responsabilitat, perquè la xarxa funciona gràcies a la participació de tothom i el nostre punt existeix com a resultat de l'establiment d'aquesta xarxa i, per tant, la nostra aportació és imprescindible perquè l'estructura que ens dóna suport continuï funcionant.


Uns quants exemples de l'Estat espanyol:

- Telecentros del Gobierno de Astúrias

- Telecentros del Gobierno Vasco: KZgunea

- Telecentros del Gobierno de Extremadura


És molt interessant el projecte Comunitat de Telecentres que engloba 20 entitats autonòmiques d'àmbit local, autonòmic o nacional.


Més informació sobre aquestes i altres xarxes de telecentres al portal PuntTIC.cat.
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00