Què és un Punt TIC?

Un Punt TIC és un centre públic d'accés a Internet (PIAP) amb tasques de divulgació i formació per a minimitzar el risc de fractura digital.

Té com a objectiu principal divulgar i donar accés a les tecnologies de la informació i la comunicació, oferint les eines i el suport necessari a la ciutadania.

Per definició, un Punt TIC és un espai habilitat per acollir maquinari, programari i perifèrics, i que compta amb la figura del dinamitzador/a que dóna accés a Internet a la ciutadania, i realitza tasques d'orientació, formació i suport.

És un espai d'accés a les noves tecnologies, de caire públic. És un lloc de treball comú on els usuaris i usuàries disposen d'infraestructura i persones que els donaran suport en els àmbits formatiu, professional i personal.

La infraestructura i les persones encarregades del Punt TIC utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina de lluita contra l'exclusió social, promovent activitats que incentiven l'auto-organització i l'adquisició de capacitats socials de les persones usuàries del servei.


El Punt TIC ha d'estar dotat de la infraestructura necessària per albergar a totes les persones usuàries que el visitin. Atesa la important funció educativa que han de desenvolupar els punts, és molt important posar, a disposició del personal dinamitzador i dels usuaris/àries, el material i el programari formatiu més adient per al desenvolupament i l'evolució de la seva formació.

El Punt TIC ha d'estar dotat de tot el material necessari per permetre la formació, especialització, reciclatge i innovació en temes específics i genèrics de les TIC als dinamitzadors/res, entitats i usuaris/àries, minimitzant així el risc d'exclusió social.


Hem de tenir en compte que cada telecentre està ubicat en un espai diferenciat. Per tant, hem de partir de la base que la filosofia inicial és la mateixa, però que cada Punt TIC tindrà un desenvolupament diferent, ja que respondrà al tipus d'entitats que s'estructuren al seu entorn, al tipus d'usuaris/àries, entre d'altres.

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00