Polítiques públiques de la societat de la informació

Els canvis que s'estan produint en les nostres vides, les tecnologies de la informació i comunicació, i la necessitat d'adaptació de les nostres societats a la nova era digital, han provocat que les diferents administracions de govern (l'Unió Europea, l'Estat Espanyol, la Generalitat de Catalunya i les administracions locals) hagin impulsat tot un seguit de polítiques públiques per al desenvolupament de la societat de la informació.

Seguidament podem observar les més importants:


  • <imatge UE>
Unió Europea
El setembre de 1999 la Comissió Europa presenta e-Europa: Una Societat de la informació per a tothom.

En el Consell Europeu de Lisboa de març de 2000, els Caps d'Estat o de Govern europeus van reconèixer que Europa ha de convertir-se abans de 2010 en una economia molt més informatitzada, tenint en compte que:

- Les empreses i la ciutadania han de tenir accés a una infraestructura de comunicacions de baix cost i d'abast mundial i a una àmplia gamma de serveis.
- Tot ciutadà ha de posseir les aptituds necessàries per a viure i treballar en la nova societat de la informació.
- Haurà de donar-se prioritat a la formació contínua com element bàsic del model social europeu.


Trobarem un seguit d'enllaços, documentació i fitxes de síntesi legislatives de la Unió Europea en el portal d'activitats sobre la societat de la informació de la Unió Europea


Cal destacar que i2010 és el nou marc estratègic de la Comissió Europea pel qual es determinen les orientacions polítiques generals de la societat de la informació i els mitjans de comunicació.


Ministerio de Industria, Comercio y Turismo:
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

La Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (DGDSI) defineix, com a objectiu del seu treball, les següents funcions:

a) L'elaboració i gestió de programes per a fomentar l'accés de la ciutadania a la societat de la informació.

b) L'elaboració i gestió de programes per a promoure l'ús de les noves tecnologies i la implantació de la societat de la informació en tots els àmbits de l'activitat econòmica i social, en especial en l'àmbit de l'educació, la cultura i la sanitat, en coordinació amb altres departaments i Administracions públiques.

En la seva plana web presenta i destaca les principals polítiques al respecte d'aquests objectius.


<Avanza>
Plan avanza

El conjunt dels objectius que es pretenen des del Plan Avanza es poden resumir en un: aconseguir que el volum de l'activitat econòmica relacionada amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s'aproximi al 7% del PIB a l'any 2010. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, i tenint en compte el punt de partida, "serà necessari un esforç conjunt per part del sector privat, la societat civil i les diferents administracions".

El Plan Avanza s'orienta a aconseguir l'adequada utilització de les TIC per tal de contribuir a l'èxit d'un model de creixement econòmic basat en l'increment de la competitivitat i la productivitat, la promoció de la igualtat social i regional, i la millora del benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

Concretament, el Plan Avanza s'integra en l'eix estratègic d'impuls al I+D+I (Investigació + Desenvolupament + Innovació) que ha posat en marxa el Govern central a través del Programa Ingenio 2010.

En aquesta línia, el Plan Avanza desenvolupa tot un seguit d'actuacions a Catalunya, que inclouen ajudes econòmiques als ciutadans i ciutadanes per al foment de la ciutadania digital i a la pròpia Xarxa Punt TIC pel seu impuls i remodelació.

Aquestes ajudes són d'especial interès per als Punt TIC. A l'apartat d'Ajuts i subvencions del portal PuntTIC.cat hi trobareu més informació sobre aquesta i altres ajudes. A més a més, l'oficina tècnica de la Xarxa Punt TIC us farà l'acompanyament en l'elaboració del projecte quan hi hagi convocatòries obertes (Informació de la convocatòria del Plan Avanza 2009).
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00