GUIA DIDÀCTICA CURS

“CON-EIX QUÈ POTS FER AMB L’ORDINADOR”

CURS D’INTRODUCCIÓ A L’INFORMÀTICA PER A USUARIS DE LA COOPERATIVA CON-EIX


En una societat on l’ocupació laboral és un factor determinant d'inclusió o exclusió social, els diferents col·lectius de risc es consoliden entorn a l’oportunitat o la manca d’oportunitat de trobar un lloc de treball digne i estable.

Tenir un treball és una necessitat bàsica en la nostra societat, una condició per ser acceptat socialment. El treball i l'atur són determinants socials de salut. Quan les persones perden els seus llocs de treball també estan perdent els seus projectes de vida i la seva capacitat per controlar les seves pròpies vides. Són despullats de la seva dignitat com a ciutadans, l'autoestima i el sentiment de ser útil a la societat.

Con-Eix és una cooperativa i com a tal es basa en els valors de l’autoajuda, l’autoresponsabilitat,la democràcia,la igualtat,l’equitat i la solidaritat. Per aquest motiu vol oferir als seus membres, persones amb dificultats per participar en els àmbits de la vida social en concordança amb l’esquema normatiu dominant, una formació integral que els capaciti en les TIC, tant a nivell professional com en el dia a dia.

OBJECTIUS

OBJECTIU PRINCIPAL D'AQUESTA FORMACIÓ

Dotar els alumnes de coneixements i habilitats bàsiques i necessàries que li permetin :

 • Identificar els fonaments de la tecnologia digital i les seves aplicacions en diversos àmbits de la vida quotidiana.

 • Utilitzar les eines informàtiques i multimèdia que poden ser útils en el dia a dia

 • Desenvolupar la seva feina a la cooperativa

 • Ser autosuficients per dur-la a terme


OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Adquirir competències mínimes en l'àmbit informàtic

 • Elaborar un document de text, formatar-lo,guardar-lo i imprimir-lo.

 • Crear i fer servir un compte de correu electrònic

 • Navegar per Internet.

 • Comunicació per Internet.PROGRAMA

El programa d'aquest curs està integrat de 8 unitats didàctiques o mòduls. Cada unitat consta de 3 apartats:
 • Material. Aquí hi trobaràs el material utilitzat a l'aula per impartir la classe.
 • Per Con-Èixer més. Enllaços a recursos externs que poden ajudar-te a aprofondir el temari.
 • Per practicar. Exercicis i pràctiques que et permetran fer una avaluació dels coneixements adquirits a cada sessió.

Unitat 1 - Sistemes informàtics
  • Què és un ordinador?
  • part lògica: programari
  • part física: maquinària
Unitat 2 - L’ordinador
  • què hi ha al davant?
  • què hi ha al darrera?
  • què hi ha dins l’ordinador?
Unitat 3 - Components d’un ordinador
  • Perifèrics.Què son?
  • perifèrics d’entrada o de sortida
  • unitats d’emmagatzemament
Unitat 4 - Comencem a treballar
   • l’escriptori : icones i barra de tasques
   • organització de la informació
   • què és un arxiu, un document i una carpeta?
   • operacions bàsiques amb documents.
Unitat 5 - El processador de text
   • Instal·lació i utilització inicial
   • Menús i barres d’eines
   • Emmagatzematge i recuperació de documents
   • Edició de text
   • Donem format a unl text
   • Donem format a un document
   • Corregim l’ortografia
   • Com imprimim?
Unitat 6 - Internet
  • qué és?
  • per a què serveix?
  • el www. què és? concepte
  • Exemples
Unitat 7 - El navegador
   • què és?
   • com funciona?
   • com es navega per Internet?
   • els navegadors, què són?
   • Exemples de cerca
   • Com guardem una cerca?
   • Com imprimim una pàgina?

Unitat 8 - El correu electrònic
   • què és?
   • tipus de correus
   • Creació d’un compte de correu web amb gmail
   • Funcionament  METODOLOGIA-COM HO FAREM?


  El curs té una durada de 50 hores, en format presencial, que s’impartirà tots els dimarts i dijous de 15h a 17h des del 3 de novembre i fins al 2 de febrer (vegeu el calendari).
  Les classes, de 2 hores cadascuna, seran especialment pràctiques amb exercicis relacionats amb la vostra feina a la cooperativa per fer-ho més entenedor i alhora útil.

El treball directe sobre l’ordinador ha de ser la manera d’assolir aquestes habilitats. Es busca potenciar en tot moment l’actitud d’autonomia de l’usuari.

L’estructura de les sessions proposades sol començar amb un petit repàs d’allò fet a la darrera sessió. A continuació hi hauria una curta intervenció del professor per exposar quin serà el treball de la sessió i, en acabat, el gruix del treball de l’usuari davant l’ordinador. Al final de cada sessió s’ha programat una estona de reflexió conjunta sobre allò que s’ha fet per tal que l’usuari analitzi i valori críticament el que ha fet, la manera de fer-ho i la seva utilitat.
  Durant tot aquest temps tindreu un professor a la vostra disposició. Podreu adreçar-li consultes i dubtes , presencialment a l’espai del punt TIC fins al 2 de febrer o bé en línea mitjançant el portal d’autoaprenentatge via fòrum, xat i correu electrònic a partir d’aquesta data.

  Durant tot el curs trobareu també tota la informació referent a aquest curs , en aquesta plataforma Moodle que s'ha posat en marxa amb l'objectiu de reforçar els coneixements impartits a classe i de donar continuitat al programa formatiu un cop acabades les classes presencials.


  CALENDARI

Del 3 de novembre al 2 de febrer


HORARI:

Dimarts i dijous de 15 a 17 hores

TOTAL HORES CURS:

25 hores

PROFESSOR/A:

Olga Moreno

LLOC:

Aula d’informàtica d’ elCanal

ORGANITZA I COORDINA:

Cooperativa Con-Eix
  AVALUACIÓ


  Per donar per finalitzat el curs, cal haver assistit a un 80% de les classes.

  El professor durà a terme una prova de nivell en finalitzar les classes presencials per avaluar l’assoliment dels continguts del curs o el grau de comprensió d'aquests per part dels participants.
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:01