Importar el certificat digital a Internet Explorer

Si el navegador que utilitzem és Internet Explorer, podem utilitzar l'assistent de Windows per a instal·lar-lo. Seguirem els següents passos:

1. Hem de localitzar el nostre certificat, acabat amb l'extensió .CER .CRT .P12 o .PFX. Estarà on vàrem desar el fitxer exportat i, fent-hi doble clic, s'obrirà l'assistent per a la importació de certificats. Cliquem a "Siguiente".

Imatge de l'assistent d'importació de certificats

  

2. Anirem clicant a "Siguiente" a l'Assistent i introduirem la paraula de pas del fitxer que conté el certificat si ens la demana. També hem de marcar la clau privada com "Exportable", altrament no podrem fer còpies de seguretat del certificat importat, plenament funcionals, en el futur.
 
Pantalla de l'assistent per a la importació de certificats
 
3. Deixem l'opció per defecte de "Seleccionar automáticamente...", cliquem a "Siguiente" i, després, a "Finalizar", quan ens informi que el procés ha acabat.
Selecció del dipòsit de certificats
Ara ja tenim el nostre certificat llest per fer tràmits des de l'Internet Explorer!
Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00