Icona Firefox Icona ExplorerIcona SAfariIcona Chrome

Claus públiques de CATCert: complement imprescindible

Per a què serveixen?

Imatge claus

De vegades, quan naveguem per pàgines web que disposen d'un certificat digital (reconeixibles pel "https://" de l'adreça), ens surt una pantalla d'avís de seguretat sobre dit certificat.

Això succeeix perquè el nostre navegador d'Internet no pot establir un vincle entre el certificat del lloc web (que garantirà la seguretat de la comunicació) i un prestador de serveis de certificació; en aquest cas, CATCert.

Així doncs, hem d'ajudar al nostre navegador a establir vincles entre els certificats amb els que treballa i els prestador que els van emetre.

NOTA: cada prestador té les seves claus públiques per als seus certificats. Si fem servir certificats de més d'un prestador (CATCert, DNI-e, FNMT, etc.) haurem d'instal·lar les claus de cadascun d'ells.

Com s'instal·len? Molt fàcil!

1. Accedim a la pàgina de baixada de claus públiques de CATCert.  

2. Cliquem a l'icona del navegador en el que volem instal·lar les claus públiques de CATCert i seguim les instruccions.

NOTA: si volem fer servir més d'un navegador (p.e. Explorer i Firefox) haurem de fer les respectives instal·lacions de claus.

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00