El certificat digital: garanties

L'ús de certificats digitals aporta les següents garanties:

Identitat
Assegura que la persona o entitat/empresa/organisme amb qui fem el tràmit és qui realment diu que és.

Integritat
Garanteix que el document no ha estat modificat o manipulat durant la transmissió.

No repudi - imputabilitat
Garanteix que el document rebut és l'original i pertany indiscutiblement a l'emissor. D'aquesta manera, es garanteix que l'emissor és responsable del compromís adquirit.

Aquest és el mecanisme que s'utilitza amb el correu certificat amb acusament de recepció. Si signem aquest justificant estem deixant constància que hem rebut la carta i no podem dir el contrari.

Confidencialitat
Permet tenir la seguretat que només l'emissor i el receptor del missatge o document poden accedir a la informació enviada.

Darrera modificació: dimarts, 5 gener 2016, 15:00