Parlem-ne: les polítiques d'impuls de la societat de la informació


Un tema de debat són les polítiques d'impuls de la societat de la informació. Són suficients? S'assoleixen els objectius desitjats? Com les podríem millorar? Com podem contribuir nosaltres?
Endavant... teniu la paraula!
rialla

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)