Paquet ofimàtic

Et presentem a continuació el material per a treballar aquesta setmana:

1. Processador de text: Què és OpenOffice.org Writer?

2. Fulls de càlcul: Què és OpenOffice.org Calc?

3. Presentacions: Què és OpenOffice.org Impress