Cartes personalitzades

Es tracta de que realitzeu un conjunt de cartes personalitzades, basant-vos en un document de carta model que se us facilita, més un full de càlcul que recull una relació de noms i adreces postals, del destinataris de la convocatòria. Lògicament, ho heu de fer amb les opcions de combinació de correspondència.

Per a veure com ha de ser el resultat final, es facilita també un fitxer en format PDF que mostra el resultat final.

Accés al resultat final

Accés al model de carta

Accés al llistat de destinataris