Treball Xisqueta

Es tracta de donar format al següent document, com si es tractés d'un treball. Tingueu en compte que, per a fer correctament l'exercici, cal:

  • Utilitzar els estils per als encapçalaments dels apartats del document.
  • Que aquests encapçalaments d'apartats (o títols) apliquin la numeració automàtica correctament.
  • El document ha de tenir capçalera, i numeració de pàgina automàtica al peu de pàgina.
  • També, ha de tenir una taula de continguts (o índex) automàtica.

A continuació teniu els fitxers necessaris:

Foto xisqueta

Mapa

Document sense format

L'exercici hauria de quedar similar al document que teniu a continuació:

Resultat