Creació d'una taula plantilla

En aquesta ocasió, aprofitant la taula d'horari que heu fet anteriorment, haureu de crear una plantilla per poder-la reutilitzar en properes ocasions.

Recordeu que la plantilla no ha de tenir el contingut que pot variar, i ha d'estar guardada en format de plantilla de text. Repassar, en especial, l'apartat 3.4 del temari "Processador de Text".

Un cop feta, recordeu penjar-la en aquest apartat, a través del botó específic.

Teniu un exemple del resultat:

Exemple de la plantilla de la taula d'horari