L’alumne/a haurà de retocar i millorar una fotografia mal feta. Haurà d’enviar els arxius retocats al professor/tutor conjuntament amb un escrit del procediment seguit.

Objectiu

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne treballi en la millora i retoc d’imatges amb el GIMP.

Temes inclosos en aquesta activitat

Per tal de realitzar l’activitat treballarem els següents temes:

Tractament d’imatges digitals amb el GIMP

Tècniques de retoc i optimització d’imatges

Eines de selecció

Eines de color

Data límit de presentació: 24/11/2005

Comencem a treballar

Pas 1

Descarregueu l’arxiu de l’activitat

activitat5.zip. Hi trobareu tres imatges. Deseu-les al vostre directori de treball.

Pas 2

Utilitzant les tècniques de retoc i tractament d’imatges de la lliçó 7,manipuleu les imatges per tal que es millori el seu aspecte general.

Recolliu en un fitxer de text, els passos seguits per a la realització de l’activitat

El cas de la

Anoteu els passos utilitzats.

En el cas de la

Per a la

foto1.jpg, és una imatge subexposada, és a dir, li manca llum. Corregiu-la utilitzant els mètodes que creieu correctes per a millorar el seu aspecte. Deseu el fitxer amb el nom activitat5-1.jpg.foto2.jpg, tenim el contrari, una imatge sobreexposada. Corregiu aquest excés de llum amb les tècniques necessàries. Deseu el fitxer com activitat5-2.jpg. Comenteu els passos realitzats.foto3.jpg, tenim un clar exemple de contrallum. Utilitzeu les tècniques de nivells i correcció del color per al retoc de la imatge. Deseu-la amb el nom d’activitat5-3.jpg i anoteu els passos seguits.

Pas 3

Envieu al vostre tutor/a els fitxers de les imatges juntament amb el comentari de l’activitat en un arxiu comprimit en zip anomenat com a activitat 5