Reportatge fotogràfic

ObjectiuL’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne/a faci un recull de fotografies digitals a mode de reportatge, on s’hagin d’aplicar els coneixements de tècnica i composició fotogràfica estudiats anteriorment.

Per tal de fer l’activitat treballarem els temes següents:

Fotografia digitalEstètica i composició de la fotografiaData límit de presentació

Comencem a treballar Heu d’escollir un tema per fer un reportatge fotogràfic i heu d’enviar al professor/tutor un seguit de fotografies fetes per vosaltres en forma de reportatge. També heu de defensar-ne per escrit el tema, la intenció i el procediment.Pas 1Escolliu el tema i estudieu on i quan podeu fer el reportatge.

Pas 2

Feu tantes fotografies com vulgueu, aplicant-hi els coneixements de tècniques i composició de la fotografia digital.

Pas 3

Escolliu, de totes les fotografies fetes, aquelles que us agradin més o us ajudin a expressar-ne millor el tema i poseu-les en ordre.

Pas 4

Envieu al vostre tutor o a la vostra tutora el recull fotogràfic juntament amb un escrit sobre el tema, la intenció i els procediments emprats. Si cal modifiqueu les dimensions de les imatges, per tal que pesin poc i siguin ràpides d’enviar (ex. 800x600). Envieu-les comprimides en un arxiu anomenat activitat2.zip.