Formats i propietats de les imatges PAS 2

PAS 2

Obriu la imatge img01.xcf amb el GIMP. Comproveu les dimensions de la imatge i de l’arxiu.

 

Deseu una còpia en format JPG a la meitat de la mida original. Anoteu les dimensions i anomeneu-la activitat1-2.jpg.

 

Seguim treballant amb l’arxiu original img01.xcf. Escapceu la imatge retallant-la amb diferents enquadraments. Anoteu les mides d’imatge i arxiu i envieu-ne 3 còpies diferents en format JPG. Anomeneu-les activitat1-3, activitat 1-4 i activitat 1-5 respectivament. Envieu-les al vostre professor/tutor amb un resum escrit de les passes i eines utilitzades.

Deseu l'arxiu de text i les imatges en format comprimit amb el nom activitat1-2 i adjunteu-lo a aquesta tasca. Continueu amb el darrer exercici de l'activitat PAS 3.