Normes bàsiques de “Netiquette” i seguretat - Entregues

Entregues dels exercicis realitzats d'aquest apartat de tots els alumnes del curs.