Reenviar i adjuntar fitxers, normes bàsiques - Entregues

Entregues dels exercicis realitzats d'aquest apartat de tots els alumnes del curs.