Servidor de fitxers

Llegiu-vos la documentació, i compartiu algun(s) recurs(os).


Algú s'atreveix també a compartir recursos per NFS?

Comenteu les vostres experiències en un fitxer de text ServidorFitxers-Alumne.txt