Entrega Configuració

Aqui heu de penjar el full de respostes associat a la pràctica del tema Configuració degudament emplenat.

Recordeu que només s'admet una versió del fitxer (només podeu pujar el fitxer una vegada).La documentació de la pràctica es troba al fitxer: PracticaConfiguracio.pdf El full de respostes es troba a: FullDeRespostesConfiguracio.odt