Entrega Ordres Importants

Mireu-vos les comandes resumides en la guia de referència i practiqueu tant com pugueu. Totes les comandes que hi són reflexades són d'ús freqüent en l'administració de sistemes. Aqui heu de penjar el full de respostes associat a la pràctica del tema degudament emplenat.

Recordeu que només s'admet una versió del fitxer (només podeu pujar el fitxer una vegada).La documentació de la pràctica es troba al fitxer: PracticaOrdresImportants.pdf

El full de respostes es troba a: FullDeRespostesOrdresImportants.odt